* ULTIMELE 100 DE ZILE ALE REGIMULUI COMUNIST ÎN ROMANIA

• 14 septembrie – Nicolae & Elena Ceauşescu în Vizită de lucru la Iaşi (cuvântare)

• 15 septembrie – Nicolae & Elena Ceauşescu participă la deschiderea anului de învăţământ la Iaşi (cuvântare)

• 16 septembrie – Nicolae & Elena Ceauşescu Adunare populară în municipiul Suceava (cuvântare)

• 18 septembrie – Nicolae & Elena Ceauşescu Adunare populară la Botoşani (cuvântare)

• 20 septembrie – Primire delegaţie Chineză (cuvântare)

• 22 septembrie – Vizita preşedintelui Afganistanului (cuvântare)

• 23 septembrie – Şedinţă CPEx. al CC al PCR (cuvântare)

• 24 – 25 septembrie – Convorbiri economice româno – iraniene

• 27 septembrie – Nicolae Ceauşescu primeşte vizita unei delegaţiii militară din Coreea de Nord (cuvântare)

• 29 septembrie – Nicolae Ceauşescu primeşte delegaţii din Zambia şi Palestina (cuvântare)

• 2 octombrie – Nicolae & Elena Ceauşescu efectuează o vizită de lucru în Ialomiţa. Vizită la industria alimentară din capitală (cuvântare).

• 4 octombrie – Nicolae & Elena Ceauşescu efectuează o vizită de lucru la ICS, inginerie tehnologică.

• 5 octombrie – Consfătuire de lucru la CC al PCR (cuvântare).

• 6 – 8 octombrie – Nicolae Ceauşescu participă la festivităţile de la Berlin consacrate împlinirii a 40 de ani de la înfiinţarea R.D. Germane (dată la care începe degringolada regimului comunist din această ţară). Pe 7 octombrie au loc întâlniri cu Jivkov şi Honeker şi secretarul P.C. Vietnamez.

• 9 octombrie – Nicolae & Elena Ceauşescu efectuează o vizită în pieţe agroalimentare din capitală. Întâlnire cu Yasser Arafat.

• 10 octombrie – Nicolae & Elena Ceauşescu efectuează o vizită în pieţe şi la institutele de cercetări.

• 12 octombrie – Şedinţă CPEx. al CC al PCR. Întâlnire cu conducerea comisiei economice româno-americană (cuvântări).

• 14 octombrie – Nicolae & Elena Ceauşescu participă la deschiderea celei de a XV – a ediţie a Târgului Naţional Bucureşti; – Nicolae & Elena Ceauşescu efectuează o vizită judeţul Bistriţa (cuvântări).

• 16 octombrie – Nicolae & Elena Ceauşescu participă la un miting popular la Bistriţa; primirea delegaţiilor ţărilor socialiste la TIB (cuvântare).

• 18 octombrie – Telegrame legate de realegerea lui Nicolae Ceauşescu; şedinţa Tratatului de la Varşovia (cuvântare).

• 19 octombrie – Primiri: trimisul Iranului

• 20 octombrie – Şedinţă CPEx. al CC al PCR. (cuvântare).

• 21 octombrie – Elena Ceauşescu prezidează Plenara Consiliului Naţional al Ştiinţei şi Învăţământului (cuvântare Elena Ceauşescu).

• 23 octombrie – Primiri: reprezentantul Ciprului (cuvântare)

• 24-25 octombrie – La Plenara lărgită a CC al PCR, Nicolae Ceauşescu prezintă expunerea „Cu privire la problemele socialismului, ale activităţii ideologice, politico-educative, de dezvoltare a conştiiţei revoluţionare, de formare a omului nou, constructor conştient al socialismului şi comunismului în România”.

• 26 octombrie –– Nicolae & Elena Ceauşescu efectuează o vizită de lucru în Capitală; apariţia în presă de date de recolte false („Scânteia”, „România liberă”, ş.a.)

• 27 octombrie – Nicolae Ceauşescu susţine o cuvântare la Marea Adunare Naţională.

• 28-30 octombrie – Nicolae & Elena Ceauşescu efectuează o vizită de lucru la Brăila, cuvântare la miting, acordarea titlului de „erou agrar” pentru judeţul Brăila.

• 3 noiembrie – Apariţia unei cărţi standard Elena Ceauşescu în Siria.

• 7 noiembrie – Conferiţe judeţene de partid

• 8 noiembrie – Ziarele „Scânteia”, „România liberă”, ş.a. susţin campania pentru realegerea lui Nicolae Ceauşescu în funcţia de secretar general; Vizită în industri şi unităţi ştiinţifice din Bucureşti.

• 9 noiembrie – Conferinţa organizaţiei municipale Bucureşti. (cuvântare)

• 10 noiembrie – Consfătuirea secretarilor cu probleme economice la CC al PCR; apariţia unei cărţi standard Nicolae Ceauşescu în Tanzania.

• 14 noiembrie – Primiri: ministrul de externe cubanez, ziarist din China, apariţie carte standard Nicolae Ceauşescu la Bogota.

• 16 noiembrie – Interviu „Prensa Latina”, mesaj Nicolae Ceauşescu pentru studenţi.

• 18 noiembrie – Interviu pentru presa RPD Coreeană, apariţia în „Scânteia”, „România liberă”, ş.a. de picturi reprezentându-i pe Elena şi Nicolae Ceauşescu.

• 19 noiembrie – Interviu Kuweit; coperţi cărţi.

• 20 – 24 noiembrie – Are loc Congresul al XIV – lea al P.C.R. Cuvântări Nicolae si Elena Ceauşescu; întâlniri cu prim-secretari din Bulgaria, RDG, Afganistan, Coreea, Cuba etc. Congresul îi realege pe Nicolae şi Elena Ceauşescu, continuând cu intensitate cultul personalităţii acestora.

• 25 noiembrie – Mesaje de felicitare către Nicolae si Elena Ceauşescu.

• 27 noiembrie – Interviu acordat unui ziarist din Nigeria.

• 29 noiembrie – Nicolae & Elena Ceauşescu efectuează o vizită în unităţi industriale şi de cercetare din Bucureşti.

• 1 decembrie – Cuvântare la CPEx. al CC al PCR.

• 2-3 decembrie – La Malta se desfăşoară întâlnirea la nivel înalt americano-sovietică.

• 4 decembrie – Întâlnirea, la Moscova, între Nicolae Ceauşescu şi Mihail Gorbaciov, cu prilejul participării la întâlnirea la nivel înalt a conducătorilor statelor membre ale Tratatului de la Varşovia. Are loc un schimb dur de replici între cei doi, încheiat cu o ameninţare din partea lui Mihail Gorbaciov care-i cere lui Nicolae Ceauşescu să îmbunătăţească nivelul de trai al populaţiei şi să respecte drepturile omului.

• 5 decembrie – Ziarele „Scânteia”, „România liberă”, ş.a. prezintă decretul aberant al Consiliului de Stat cu privire la mărirea a burselor studenţilor; reacţii în şcoli şi facultăţi; Primire: ministrul de externe al RPD Coreeană.

• 8 – 10 decembrie – Presa abundă de declaraţii din ţările în curs de dezvoltare laudative la adresa lui Nicolae Ceauşescu.

• 11 – 12 decembrie – Şedinţa comună a CC al PCR, a Biroului Permanent şi birourilor secţiunilor Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice şi Sociale avizează planurile de dezvoltare economică pe 1990, fixează pentru 11 martie data alegerilor pentru MAN şi consiliile populare şi ascultă o informare a lui Nicolae Ceauşescu cu privirea la şedinţa de la Moscova a Tratatului de la Varşovia.

• 14 decembrie – Nicolae Ceauşescu susţine o cuvântare în faţa Marii Adunări Naţionale. Un grup de oponenţi ai regimului dictatorial a încercat să organizeze o acţiune restrânsă la Iaşi, prin adunarea în Piaţa Unirii a unor intelectuali, studenţi şi muncitori sub egida Frontului Popular Român. Mitingul a fost preîntâmpinat de autorităţi.

• 16 decembrie – Izbucnesc manifestările antidictatoriale şi anticomuniste la Timişoara. Intervenţia forţelor de ordine se soldează cu zeci de morţi şi răniţi.

• 17 decembrie – Şedinţă a CPEx al CC al PCR cu privire la evenimentele din Timişoara.

• 18 – 20 decembrie – Vizita oficială de prietenie în Republica Islamică Iran a lui Nicolae Ceauşescu (fără Elena). Cu prilejul vizitei este semnat Programul pe termen lung pentru dezvoltarea cooperării economice, comerciale şi tehnici dintre cele două ţări.

• 19 decembrie – La Timişoara se declanşează greva generală şi se cere demisia lui Nicolae Ceauşescu. Generalul Ştefan Guşă, şef al Marelui Stat Major, raportează la Bucureşti că în stradă nu se află huligani, ci muncitori de la toate întreprinderile timişorene. El ordonă trupelor să intre în cazărmi. El ordonă trupelor să intre în cazărmi.

• 20 decembrie – Timişoara devine primul oraş liber de comunism. Se constituie Frontul Democratic Român, formaţiune politică antitotalitară. Seara, Nicolae Ceauşescu revine în ţară. El se adresează populaţiei, prin intermediul Televiziunii, în legătură cu evenimentele de la Timişoara, declarând că acestea sunt opera unor huligani şi nu au nimic comun cu clasa muncitoare.

• 21 decembrie – Decret prezidenţial de instituire a stării de necesitate în judeţul Timiş. Mitingul din Capitală, convocat de Nicolae Ceauşescu este întrerupt de grupurile de protestatari, care se regrupează în faţa Hotelului Intercontinental, a ambasadei SUA şi în Piaţa Romană. În cursul nopţii se trage în demonstranţi şi se degajează terenul cu ajutorul blindatelor.

• 21- 22 decembrie – Au loc confruntări armate şi demonstraţii populare împotriva regimului comunist la Arad, Sibiu, Braşov, Cluj-Napoca. Soldate cu numeroase victime.

• 22 decembrie – În jurul orei 12:08, Nicolae şi Elena Ceauşescu fug din sediul CC al PCR cu ajutorul unui elicopter. După o scurtă escală la Snagov cei doi sunt lăsaţi în zona Titu şi preluaţi de miliţie. În jurul orei 18:00 cuplul Ceauşescu este luat şi depus într-o unitate militară din Târgovişte. Se desfăşoară prima şedinţă a Comitetului Frontului Salvării Naţionale, compus din vechi comunişti şi dizidenţi, prezidată de Ion Iliescu. Au loc lupte de stradă în principalele oraşe din România.

• Pe 24 decembrie în România este proclamată Victoria revoluţiei.

• Pe 25 decembrie, în urma unui simulacru de proces organizat de CFSN (care durează 55 de minute!), Nicolae şi Elena Ceauşescu sunt condamnaţi la moarte prin împuşcare. Sentinţa este executată în aceeaşi zi în jurul orei 15:00.

• În după-amiaza zilei de 30 decembrie cadavrele celor doi Ceauşeşti sunt înmormântate în mare secret la Cimitirul Ghencea din Bucureşti.

(preluate din cartea Ceausescu – Ultimele 100 de zile fatale de Carol Roman, Ed.Carro)

Reclame